ՀՀԳեղարքունիքիմարզիՎարդենիսիհամայնքի Տորֆավան բնակավայրի վարչական ղեկավարի նստավայրու, 2024թ. Հուլիսի22-ին  ժամը 10:00-ինտեղիկունենաՎարդենիս համայնքիսեփականությանհանդիսացող  գյուղատնտեսականնշանակությանհողատեսքի վարձակալությանմրցույթ: Մրցույթիէներկայացվումհետևյալծածկագրերով  ամրագրված  հողատեսքերը՝

Տորֆավան բնակավայր

1լոտ-1 05-089-0101-0013 ծածկագրով 1,99649հա 3-րդկարգի խոտհարք, մեկնարկայինգինը 1հա-իհամար՝ 3500 (երեքհազարհինգ հարյուր) ՀՀդրամ:

2լոտ-2 05-089-0101-0013 ծածկագրով 1,84562հա 3-րդկարգի խոտհարք, մեկնարկայինգինը 1հա-իհամար՝ 3500 (երեքհազարհինգ հարյուր) ՀՀդրամ:

3լոտ-1 05-089-0101-0016 ծածկագրով 0,79136հա 3-րդկարգի վարելահող, մեկնարկայինգինը 1հա-իհամար՝ 6050 (վեցհազարհիսուն) ՀՀդրամ:

4լոտ-2 05-089-0101-0016 ծածկագրով 0,77486հա 3-րդկարգի վարելահող, մեկնարկայինգինը 1հա-իհամար՝ 6050 (վեցհազարհիսուն) ՀՀդրամ:

5լոտ-3 05-089-0101-0016 ծածկագրով 0,66235հա 3-րդկարգի վարելահող, մեկնարկայինգինը 1հա-իհամար՝ 6050 (վեցհազարհիսուն) ՀՀդրամ:

6լոտ-4 05-089-0101-0016 ծածկագրով 0,69417հա 3-րդկարգի վարելահող, մեկնարկայինգինը 1հա-իհամար՝ 6050 (վեցհազարհիսուն) ՀՀդրամ:

7լոտ-5 05-089-0101-0016 ծածկագրով 0,53932հա 3-րդկարգի վարելահող, մեկնարկայինգինը 1հա-իհամար՝ 6050 (վեցհազարհիսուն) ՀՀդրամ:

8լոտ-6 05-089-0101-0016 ծածկագրով 1,00768 հա 3-րդկարգի վարելահող, մեկնարկայինգինը 1հա-իհամար՝ 6050 (վեցհազարհիսուն) ՀՀդրամ:

9լոտ-7 05-089-0101-0016 ծածկագրով 1,20043հա 3-րդկարգի վարելահող, մեկնարկայինգինը 1հա-իհամար՝ 6050 (վեցհազարհիսուն) ՀՀդրամ:

10լոտ-8 05-089-0101-0016 ծածկագրով 2,40037հա 3-րդկարգի վարելահող, մեկնարկայինգինը 1հա-իհամար՝ 6050 (վեցհազարհիսուն) ՀՀդրամ:

11լոտ-1 05-089-0101-0009 ծածկագրով 0,22528հա 3-րդկարգի վարելահող, մեկնարկայինգինը 1հա-իհամար՝ 6050 (վեցհազարհիսուն) ՀՀդրամ:

12լոտ-1 05-089-0101-0012 ծածկագրով 1,94438հա 3-րդկարգի վարելահող, մեկնարկայինգինը 1հա-իհամար՝ 6050 (վեցհազարհիսուն) ՀՀդրամ:

13լոտ-2 05-089-0101-0012 ծածկագրով 1,61937հա 3-րդկարգի վարելահող, մեկնարկայինգինը 1հա-իհամար՝ 6050 (վեցհազարհիսուն) ՀՀդրամ:

14լոտ-3 05-089-0101-0012 ծածկագրով 1,02766հա 3-րդկարգի վարելահող, մեկնարկայինգինը 1հա-իհամար՝ 6050 (վեցհազարհիսուն) ՀՀդրամ:

15լոտ-4 05-089-0101-0012 ծածկագրով 0,56109հա 3-րդկարգի վարելահող, մեկնարկայինգինը 1հա-իհամար՝ 6050 (վեցհազարհիսուն) ՀՀդրամ:

16լոտ-5 05-089-0101-0012 ծածկագրով 0,50152հա 3-րդկարգի վարելահող, մեկնարկայինգինը 1հա-իհամար՝ 6050 (վեցհազարհիսուն) ՀՀդրամ:

17լոտ-6 05-089-0101-0012 ծածկագրով 1,281հա 3-րդկարգի վարելահող, մեկնարկայինգինը 1հա-իհամար՝ 6050 (վեցհազարհիսուն) ՀՀդրամ:

18լոտ-7 05-089-0101-0012 ծածկագրով 0,56628հա 3-րդկարգի վարելահող, մեկնարկայինգինը 1հա-իհամար՝ 6050 (վեցհազարհիսուն) ՀՀդրամ:

19լոտ-8 05-089-0101-0012 ծածկագրով 0,46026հա 3-րդկարգի վարելահող, մեկնարկայինգինը 1հա-իհամար՝ 6050 (վեցհազարհիսուն) ՀՀդրամ:

20լոտ-9 05-089-0101-0012 ծածկագրով 0,7412հա 3-րդկարգի վարելահող, մեկնարկայինգինը 1հա-իհամար՝ 6050 (վեցհազարհիսուն) ՀՀդրամ:

21լոտ-10 05-089-0101-0012 ծածկագրով 1,74809հա 3-րդկարգի վարելահող, մեկնարկայինգինը 1հա-իհամար՝ 6050 (վեցհազարհիսուն) ՀՀդրամ:

22լոտ-11 05-089-0101-0012 ծածկագրով 0,95445հա 3-րդկարգի վարելահող, մեկնարկայինգինը 1հա-իհամար՝ 6050 (վեցհազարհիսուն) ՀՀդրամ:

23լոտ-12 05-089-0101-0012 ծածկագրով 0,40291հա 3-րդկարգի վարելահող, մեկնարկայինգինը 1հա-իհամար՝ 6050 (վեցհազարհիսուն) ՀՀդրամ:

24լոտ-13 05-089-0101-0012 ծածկագրով 0,8361հա 3-րդկարգի վարելահող, մեկնարկայինգինը 1հա-իհամար՝ 6050 (վեցհազարհիսուն) ՀՀդրամ:

25լոտ-14 05-089-0101-0012 ծածկագրով 0,42861հա 3-րդկարգի վարելահող, մեկնարկայինգինը 1հա-իհամար՝ 6050 (վեցհազարհիսուն) ՀՀդրամ:

26լոտ-15 05-089-0101-0012 ծածկագրով 1,35337հա 3-րդկարգի վարելահող, մեկնարկայինգինը 1հա-իհամար՝ 6050 (վեցհազարհիսուն) ՀՀդրամ:

27․լոտ-16 05-089-0101-0012 ծածկագրով 0,35772հա 3-րդկարգի վարելահող, մեկնարկայինգինը 1հա-իհամար՝ 6050 (վեցհազարհիսուն) ՀՀդրամ:

28լոտ-17 05-089-0101-0012 ծածկագրով 0,43052հա 3-րդկարգի վարելահող, մեկնարկայինգինը 1հա-իհամար՝ 6050 (վեցհազարհիսուն) ՀՀդրամ:

29լոտ-18 05-089-0101-0012 ծածկագրով 0,73976հա 3-րդկարգի վարելահող, մեկնարկայինգինը 1հա-իհամար՝ 6050 (վեցհազարհիսուն) ՀՀդրամ:

30լոտ-19 05-089-0101-0012 ծածկագրով 0,40467հա 3-րդկարգի վարելահող, մեկնարկայինգինը 1հա-իհամար՝ 6050 (վեցհազարհիսուն) ՀՀդրամ:

31լոտ-20 05-089-0101-0012 ծածկագրով 0,41025հա 3-րդկարգի վարելահող, մեկնարկայինգինը 1հա-իհամար՝ 6050 (վեցհազարհիսուն) ՀՀդրամ:

32լոտ-21 05-089-0101-0012 ծածկագրով 0,44732հա 3-րդկարգի վարելահող, մեկնարկայինգինը 1հա-իհամար՝ 6050 (վեցհազարհիսուն) ՀՀդրամ:

33լոտ-22 05-089-0101-0012 ծածկագրով 0,87004հա 3-րդկարգի վարելահող, մեկնարկայինգինը 1հա-իհամար՝ 6050 (վեցհազարհիսուն) ՀՀդրամ:

34լոտ-23 05-089-0101-0012 ծածկագրով 0,41667հա 3-րդկարգի վարելահող, մեկնարկայինգինը 1հա-իհամար՝ 6050 (վեցհազարհիսուն) ՀՀդրամ:

35լոտ-24 05-089-0101-0012 ծածկագրով 0,38061հա 3-րդկարգի վարելահող, մեկնարկայինգինը 1հա-իհամար՝ 6050 (վեցհազարհիսուն) ՀՀդրամ:

36լոտ-25 05-089-0101-0012 ծածկագրով 0,34598հա 3-րդկարգի վարելահող, մեկնարկայինգինը 1հա-իհամար՝ 6050 (վեցհազարհիսուն) ՀՀդրամ:

37լոտ-26 05-089-0101-0012 ծածկագրով 0,42529հա 3-րդկարգի վարելահող, մեկնարկայինգինը 1հա-իհամար՝ 6050 (վեցհազարհիսուն) ՀՀդրամ:

38լոտ-27 05-089-0101-0012 ծածկագրով 0,43712հա 3-րդկարգի վարելահող, մեկնարկայինգինը 1հա-իհամար՝ 6050 (վեցհազարհիսուն) ՀՀդրամ:

39լոտ-28 05-089-0101-0012 ծածկագրով 0,41022հա 3-րդկարգի վարելահող, մեկնարկայինգինը 1հա-իհամար՝ 6050 (վեցհազարհիսուն) ՀՀդրամ:

40լոտ-29 05-089-0101-0012 ծածկագրով 0,40053հա 3-րդկարգի վարելահող, մեկնարկայինգինը 1հա-իհամար՝ 6050 (վեցհազարհիսուն) ՀՀդրամ:

41լոտ-30 05-089-0101-0012 ծածկագրով 0,46189հա 3-րդկարգի վարելահող, մեկնարկայինգինը 1հա-իհամար՝ 6050 (վեցհազարհիսուն) ՀՀդրամ:

42լոտ-31 05-089-0101-0012 ծածկագրով 0,35671հա 3-րդկարգի վարելահող, մեկնարկայինգինը 1հա-իհամար՝ 6050 (վեցհազարհիսուն) ՀՀդրամ:

43լոտ-32 05-089-0101-0012 ծածկագրով 0,40365հա 3-րդկարգի վարելահող, մեկնարկայինգինը 1հա-իհամար՝ 6050 (վեցհազարհիսուն) ՀՀդրամ:

44լոտ-33 05-089-0101-0012 ծածկագրով 0,47978հա 3-րդկարգի վարելահող, մեկնարկայինգինը 1հա-իհամար՝ 6050 (վեցհազարհիսուն) ՀՀդրամ:

45լոտ-34 05-089-0101-0012 ծածկագրով 0,46943հա 3-րդկարգի վարելահող, մեկնարկայինգինը 1հա-իհամար՝ 6050 (վեցհազարհիսուն) ՀՀդրամ:

46լոտ-35 05-089-0101-0012 ծածկագրով 0,50973հա 3-րդկարգի վարելահող, մեկնարկայինգինը 1հա-իհամար՝ 6050 (վեցհազարհիսուն) ՀՀդրամ:

47լոտ-36 05-089-0101-0012 ծածկագրով 0,53897հա 3-րդկարգի վարելահող, մեկնարկայինգինը 1հա-իհամար՝ 6050 (վեցհազարհիսուն) ՀՀդրամ:

48լոտ-37 05-089-0101-0012 ծածկագրով 0,59503հա 3-րդկարգի վարելահող, մեկնարկայինգինը 1հա-իհամար՝ 6050 (վեցհազարհիսուն) ՀՀդրամ:

49լոտ-38 05-089-0101-0012 ծածկագրով 0,46873հա 3-րդկարգի վարելահող, մեկնարկայինգինը 1հա-իհամար՝ 6050 (վեցհազարհիսուն) ՀՀդրամ:

50լոտ-39 05-089-0101-0012 ծածկագրով 0,52503հա 3-րդկարգի վարելահող, մեկնարկայինգինը 1հա-իհամար՝ 6050 (վեցհազարհիսուն) ՀՀդրամ:

51լոտ-40 05-089-0101-0012 ծածկագրով 6,74078հա 3-րդկարգի վարելահող, մեկնարկայինգինը 1հա-իհամար՝ 6050 (վեցհազարհիսուն) ՀՀդրամ:

52լոտ-41 05-089-0101-0012 ծածկագրով 0,75248հա 3-րդկարգի վարելահող, մեկնարկայինգինը 1հա-իհամար՝ 6050 (վեցհազարհիսուն) ՀՀդրամ:

53լոտ-42 05-089-0101-0012 ծածկագրով 1,85465հա 3-րդկարգի վարելահող, մեկնարկայինգինը 1հա-իհամար՝ 6050 (վեցհազարհիսուն) ՀՀդրամ:

54լոտ-43 05-089-0101-0012 ծածկագրով 0,46հա 3-րդկարգի վարելահող, մեկնարկայինգինը 1հա-իհամար՝ 6050 (վեցհազարհիսուն) ՀՀդրամ:

55լոտ-44 05-089-0101-0012 ծածկագրով 0,56215հա 3-րդկարգի վարելահող, մեկնարկայինգինը 1հա-իհամար՝ 6050 (վեցհազարհիսուն) ՀՀդրամ:

56լոտ-45 05-089-0101-0012 ծածկագրով 0,56166հա 3-րդկարգի վարելահող, մեկնարկայինգինը 1հա-իհամար՝ 6050 (վեցհազարհիսուն) ՀՀդրամ:

57լոտ-46 05-089-0101-0012 ծածկագրով 0,56214հա 3-րդկարգի վարելահող, մեկնարկայինգինը 1հա-իհամար՝ 6050 (վեցհազարհիսուն) ՀՀդրամ:

57լոտ-47 05-089-0101-0012 ծածկագրով 0,56047հա 3-րդկարգի վարելահող, մեկնարկայինգինը 1հա-իհամար՝ 6050 (վեցհազարհիսուն) ՀՀդրամ:

58լոտ-48 05-089-0101-0012 ծածկագրով 0,56505հա 3-րդկարգի վարելահող, մեկնարկայինգինը 1հա-իհամար՝ 6050 (վեցհազարհիսուն) ՀՀդրամ:

59լոտ-1 05-089-0102-0006 ծածկագրով 0,59514հա 3-րդկարգի վարելահող, մեկնարկայինգինը 1հա-իհամար՝ 6050 (վեցհազարհիսուն) ՀՀդրամ:

60լոտ-2 05-089-0102-0006 ծածկագրով 0,56433հա 3-րդկարգի վարելահող, մեկնարկայինգինը 1հա-իհամար՝ 6050 (վեցհազարհիսուն) ՀՀդրամ:

61լոտ-1 05-089-0101-0008 ծածկագրով 0,42497հա 3-րդկարգի վարելահող, մեկնարկայինգինը 1հա-իհամար՝ 6050 (վեցհազարհիսուն) ՀՀդրամ:

62լոտ-2 05-089-0101-0008 ծածկագրով 0,14357հա 3-րդկարգի վարելահող, մեկնարկայինգինը 1հա-իհամար՝ 6050 (վեցհազարհիսուն) ՀՀդրամ:

63լոտ-3 05-089-0101-0008 ծածկագրով 0,04626հա 3-րդկարգի վարելահող, մեկնարկայինգինը 1հա-իհամար՝ 6050 (վեցհազարհիսուն) ՀՀդրամ:

64լոտ-4 05-089-0101-0008 ծածկագրով 0,25006հա 3-րդկարգի վարելահող, մեկնարկայինգինը 1հա-իհամար՝ 6050 (վեցհազարհիսուն) ՀՀդրամ:

65լոտ-5 05-089-0101-0008 ծածկագրով 0,09663հա 3-րդկարգի վարելահող, մեկնարկայինգինը 1հա-իհամար՝ 6050 (վեցհազարհիսուն) ՀՀդրամ:

66լոտ-6 05-089-0101-0008 ծածկագրով 0,25534հա 3-րդկարգի վարելահող, մեկնարկայինգինը 1հա-իհամար՝ 6050 (վեցհազարհիսուն) ՀՀդրամ:

67լոտ-1 05-089-0103-0001 ծածկագրով 1,06069հա 3-րդկարգի վարելահող, մեկնարկայինգինը 1հա-իհամար՝ 6050 (վեցհազարհիսուն) ՀՀդրամ:

68լոտ-1 05-089-0104-0001 ծածկագրով 0,26843հա 3-րդկարգի վարելահող, մեկնարկայինգինը 1հա-իհամար՝ 6050 (վեցհազարհիսուն) ՀՀդրամ:

69լոտ-2 05-089-0104-0001 ծածկագրով 0,85732հա 3-րդկարգի վարելահող, մեկնարկայինգինը 1հա-իհամար՝ 6050 (վեցհազարհիսուն) ՀՀդրամ:

70լոտ-1 05-089-0105-0001 ծածկագրով 0,25122հա 3-րդկարգի վարելահող, մեկնարկայինգինը 1հա-իհամար՝ 6050 (վեցհազարհիսուն) ՀՀդրամ:

71լոտ-2 05-089-0104-0001 ծածկագրով 0,14306հա 3-րդկարգի վարելահող, մեկնարկայինգինը 1հա-իհամար՝ 6050 (վեցհազարհիսուն) ՀՀդրամ:

72լոտ-3 05-089-0104-0001 ծածկագրով 0,13549հա 3-րդկարգի վարելահող, մեկնարկայինգինը 1հա-իհամար՝ 6050 (վեցհազարհիսուն) ՀՀդրամ:

73լոտ-4 05-089-0104-0001 ծածկագրով 0,1308հա 3-րդկարգի վարելահող, մեկնարկայինգինը 1հա-իհամար՝ 6050 (վեցհազարհիսուն) ՀՀդրամ:

74լոտ-5 05-089-0104-0001 ծածկագրով 0,67773հա 3-րդկարգի վարելահող, մեկնարկայինգինը 1հա-իհամար՝ 6050 (վեցհազարհիսուն) ՀՀդրամ:

75լոտ-6 05-089-0104-0001 ծածկագրով 0,23335հա 3-րդկարգի վարելահող, մեկնարկայինգինը 1հա-իհամար՝ 6050 (վեցհազարհիսուն) ՀՀդրամ:

76լոտ-7 05-089-0104-0001 ծածկագրով 0,2305հա 3-րդկարգի վարելահող, մեկնարկայինգինը 1հա-իհամար՝ 6050 (վեցհազարհիսուն) ՀՀդրամ:

77լոտ-8 05-089-0104-0001 ծածկագրով 0,12243հա 3-րդկարգի վարելահող, մեկնարկայինգինը 1հա-իհամար՝ 6050 (վեցհազարհիսուն) ՀՀդրամ:

78լոտ-9 05-089-0104-0001 ծածկագրով 0,19491հա 3-րդկարգի վարելահող, մեկնարկայինգինը 1հա-իհամար՝ 6050 (վեցհազարհիսուն) ՀՀդրամ:

79լոտ-10 05-089-0104-0001 ծածկագրով 0,20015հա 3-րդկարգի վարելահող, մեկնարկայինգինը 1հա-իհամար՝ 6050 (վեցհազարհիսուն) ՀՀդրամ:

(link https://vardenis.am/Pages/AssetManagement/Land/List.aspx):

Նախավճարըևսակարկության  քայլիչափըկազմումէ   մեկնարկային  գնի 5%-իչափով: Տարածքներըապահովածենճանապարհներով, սահմանափակումներչկան: Հայտերիընդունումըվարձակալությանմրցույթիանցկացման  օրվանիցերեք  աշխատանքայինօրառաջժամ 18:00-ինկդադարեցվի: Կրկնամրցույթըտեղիկունենա29/07/2024թ. Ժամը 15:00-ին Վարդենիսի համայնքապետարանի վարչական շենքում:Մրցույթի մասնակցության վճարը յուրաքանչյուր լոտի համար կազմում է 2000 դրամ: ՄանրամասնտեղեկություններիհամարդիմելՎարդենիսիհամայնքապետարանհասցեն` ք. Վարդենիս  Հ. Անդրեասյան 4

Հեռ.098-25-80-66

Մրցութայինհանձնաժողով:

' /> ՀՀԳեղարքունիքիմարզիՎարդենիսիհամայնքի Տորֆավան բնակավայրի վարչական ղեկավարի նստավայրու, 2024թ. Հուլիսի22-ին  ժամը 10:00-ինտեղիկունենաՎարդենիս համայնքիսեփականությանհանդիսացող  գյուղատնտեսականնշանակությանհողատեսքի վարձակալությանմրցույթ: Մրցույթիէներկայացվումհետևյալծածկագրերով  ամրագրված  հողատեսքերը՝

Տորֆավան բնակավայր

1լոտ-1 05-089-0101-0013 ծածկագրով 1,99649հա 3-րդկարգի խոտհարք, մեկնարկայինգինը 1հա-իհամար՝ 3500 (երեքհազարհինգ հարյուր) ՀՀդրամ:

2լոտ-2 05-089-0101-0013 ծածկագրով 1,84562հա 3-րդկարգի խոտհարք, մեկնարկայինգինը 1հա-իհամար՝ 3500 (երեքհազարհինգ հարյուր) ՀՀդրամ:

3լոտ-1 05-089-0101-0016 ծածկագրով 0,79136հա 3-րդկարգի վարելահող, մեկնարկայինգինը 1հա-իհամար՝ 6050 (վեցհազարհիսուն) ՀՀդրամ:

4լոտ-2 05-089-0101-0016 ծածկագրով 0,77486հա 3-րդկարգի վարելահող, մեկնարկայինգինը 1հա-իհամար՝ 6050 (վեցհազարհիսուն) ՀՀդրամ:

5լոտ-3 05-089-0101-0016 ծածկագրով 0,66235հա 3-րդկարգի վարելահող, մեկնարկայինգինը 1հա-իհամար՝ 6050 (վեցհազարհիսուն) ՀՀդրամ:

6լոտ-4 05-089-0101-0016 ծածկագրով 0,69417հա 3-րդկարգի վարելահող, մեկնարկայինգինը 1հա-իհամար՝ 6050 (վեցհազարհիսուն) ՀՀդրամ:

7լոտ-5 05-089-0101-0016 ծածկագրով 0,53932հա 3-րդկարգի վարելահող, մեկնարկայինգինը 1հա-իհամար՝ 6050 (վեցհազարհիսուն) ՀՀդրամ:

8լոտ-6 05-089-0101-0016 ծածկագրով 1,00768 հա 3-րդկարգի վարելահող, մեկնարկայինգինը 1հա-իհամար՝ 6050 (վեցհազարհիսուն) ՀՀդրամ:

9լոտ-7 05-089-0101-0016 ծածկագրով 1,20043հա 3-րդկարգի վարելահող, մեկնարկայինգինը 1հա-իհամար՝ 6050 (վեցհազարհիսուն) ՀՀդրամ:

10լոտ-8 05-089-0101-0016 ծածկագրով 2,40037հա 3-րդկարգի վարելահող, մեկնարկայինգինը 1հա-իհամար՝ 6050 (վեցհազարհիսուն) ՀՀդրամ:

11լոտ-1 05-089-0101-0009 ծածկագրով 0,22528հա 3-րդկարգի վարելահող, մեկնարկայինգինը 1հա-իհամար՝ 6050 (վեցհազարհիսուն) ՀՀդրամ:

12լոտ-1 05-089-0101-0012 ծածկագրով 1,94438հա 3-րդկարգի վարելահող, մեկնարկայինգինը 1հա-իհամար՝ 6050 (վեցհազարհիսուն) ՀՀդրամ:

13լոտ-2 05-089-0101-0012 ծածկագրով 1,61937հա 3-րդկարգի վարելահող, մեկնարկայինգինը 1հա-իհամար՝ 6050 (վեցհազարհիսուն) ՀՀդրամ:

14լոտ-3 05-089-0101-0012 ծածկագրով 1,02766հա 3-րդկարգի վարելահող, մեկնարկայինգինը 1հա-իհամար՝ 6050 (վեցհազարհիսուն) ՀՀդրամ:

15լոտ-4 05-089-0101-0012 ծածկագրով 0,56109հա 3-րդկարգի վարելահող, մեկնարկայինգինը 1հա-իհամար՝ 6050 (վեցհազարհիսուն) ՀՀդրամ:

16լոտ-5 05-089-0101-0012 ծածկագրով 0,50152հա 3-րդկարգի վարելահող, մեկնարկայինգինը 1հա-իհամար՝ 6050 (վեցհազարհիսուն) ՀՀդրամ:

17լոտ-6 05-089-0101-0012 ծածկագրով 1,281հա 3-րդկարգի վարելահող, մեկնարկայինգինը 1հա-իհամար՝ 6050 (վեցհազարհիսուն) ՀՀդրամ:

18լոտ-7 05-089-0101-0012 ծածկագրով 0,56628հա 3-րդկարգի վարելահող, մեկնարկայինգինը 1հա-իհամար՝ 6050 (վեցհազարհիսուն) ՀՀդրամ:

19լոտ-8 05-089-0101-0012 ծածկագրով 0,46026հա 3-րդկարգի վարելահող, մեկնարկայինգինը 1հա-իհամար՝ 6050 (վեցհազարհիսուն) ՀՀդրամ:

20լոտ-9 05-089-0101-0012 ծածկագրով 0,7412հա 3-րդկարգի վարելահող, մեկնարկայինգինը 1հա-իհամար՝ 6050 (վեցհազարհիսուն) ՀՀդրամ:

21լոտ-10 05-089-0101-0012 ծածկագրով 1,74809հա 3-րդկարգի վարելահող, մեկնարկայինգինը 1հա-իհամար՝ 6050 (վեցհազարհիսուն) ՀՀդրամ:

22լոտ-11 05-089-0101-0012 ծածկագրով 0,95445հա 3-րդկարգի վարելահող, մեկնարկայինգինը 1հա-իհամար՝ 6050 (վեցհազարհիսուն) ՀՀդրամ:

23լոտ-12 05-089-0101-0012 ծածկագրով 0,40291հա 3-րդկարգի վարելահող, մեկնարկայինգինը 1հա-իհամար՝ 6050 (վեցհազարհիսուն) ՀՀդրամ:

24լոտ-13 05-089-0101-0012 ծածկագրով 0,8361հա 3-րդկարգի վարելահող, մեկնարկայինգինը 1հա-իհամար՝ 6050 (վեցհազարհիսուն) ՀՀդրամ:

25լոտ-14 05-089-0101-0012 ծածկագրով 0,42861հա 3-րդկարգի վարելահող, մեկնարկայինգինը 1հա-իհամար՝ 6050 (վեցհազարհիսուն) ՀՀդրամ:

26լոտ-15 05-089-0101-0012 ծածկագրով 1,35337հա 3-րդկարգի վարելահող, մեկնարկայինգինը 1հա-իհամար՝ 6050 (վեցհազարհիսուն) ՀՀդրամ:

27․լոտ-16 05-089-0101-0012 ծածկագրով 0,35772հա 3-րդկարգի վարելահող, մեկնարկայինգինը 1հա-իհամար՝ 6050 (վեցհազարհիսուն) ՀՀդրամ:

28լոտ-17 05-089-0101-0012 ծածկագրով 0,43052հա 3-րդկարգի վարելահող, մեկնարկայինգինը 1հա-իհամար՝ 6050 (վեցհազարհիսուն) ՀՀդրամ:

29լոտ-18 05-089-0101-0012 ծածկագրով 0,73976հա 3-րդկարգի վարելահող, մեկնարկայինգինը 1հա-իհամար՝ 6050 (վեցհազարհիսուն) ՀՀդրամ:

30լոտ-19 05-089-0101-0012 ծածկագրով 0,40467հա 3-րդկարգի վարելահող, մեկնարկայինգինը 1հա-իհամար՝ 6050 (վեցհազարհիսուն) ՀՀդրամ:

31լոտ-20 05-089-0101-0012 ծածկագրով 0,41025հա 3-րդկարգի վարելահող, մեկնարկայինգինը 1հա-իհամար՝ 6050 (վեցհազարհիսուն) ՀՀդրամ:

32լոտ-21 05-089-0101-0012 ծածկագրով 0,44732հա 3-րդկարգի վարելահող, մեկնարկայինգինը 1հա-իհամար՝ 6050 (վեցհազարհիսուն) ՀՀդրամ:

33լոտ-22 05-089-0101-0012 ծածկագրով 0,87004հա 3-րդկարգի վարելահող, մեկնարկայինգինը 1հա-իհամար՝ 6050 (վեցհազարհիսուն) ՀՀդրամ:

34լոտ-23 05-089-0101-0012 ծածկագրով 0,41667հա 3-րդկարգի վարելահող, մեկնարկայինգինը 1հա-իհամար՝ 6050 (վեցհազարհիսուն) ՀՀդրամ:

35լոտ-24 05-089-0101-0012 ծածկագրով 0,38061հա 3-րդկարգի վարելահող, մեկնարկայինգինը 1հա-իհամար՝ 6050 (վեցհազարհիսուն) ՀՀդրամ:

36լոտ-25 05-089-0101-0012 ծածկագրով 0,34598հա 3-րդկարգի վարելահող, մեկնարկայինգինը 1հա-իհամար՝ 6050 (վեցհազարհիսուն) ՀՀդրամ:

37լոտ-26 05-089-0101-0012 ծածկագրով 0,42529հա 3-րդկարգի վարելահող, մեկնարկայինգինը 1հա-իհամար՝ 6050 (վեցհազարհիսուն) ՀՀդրամ:

38լոտ-27 05-089-0101-0012 ծածկագրով 0,43712հա 3-րդկարգի վարելահող, մեկնարկայինգինը 1հա-իհամար՝ 6050 (վեցհազարհիսուն) ՀՀդրամ:

39լոտ-28 05-089-0101-0012 ծածկագրով 0,41022հա 3-րդկարգի վարելահող, մեկնարկայինգինը 1հա-իհամար՝ 6050 (վեցհազարհիսուն) ՀՀդրամ:

40լոտ-29 05-089-0101-0012 ծածկագրով 0,40053հա 3-րդկարգի վարելահող, մեկնարկայինգինը 1հա-իհամար՝ 6050 (վեցհազարհիսուն) ՀՀդրամ:

41լոտ-30 05-089-0101-0012 ծածկագրով 0,46189հա 3-րդկարգի վարելահող, մեկնարկայինգինը 1հա-իհամար՝ 6050 (վեցհազարհիսուն) ՀՀդրամ:

42լոտ-31 05-089-0101-0012 ծածկագրով 0,35671հա 3-րդկարգի վարելահող, մեկնարկայինգինը 1հա-իհամար՝ 6050 (վեցհազարհիսուն) ՀՀդրամ:

43լոտ-32 05-089-0101-0012 ծածկագրով 0,40365հա 3-րդկարգի վարելահող, մեկնարկայինգինը 1հա-իհամար՝ 6050 (վեցհազարհիսուն) ՀՀդրամ:

44լոտ-33 05-089-0101-0012 ծածկագրով 0,47978հա 3-րդկարգի վարելահող, մեկնարկայինգինը 1հա-իհամար՝ 6050 (վեցհազարհիսուն) ՀՀդրամ:

45լոտ-34 05-089-0101-0012 ծածկագրով 0,46943հա 3-րդկարգի վարելահող, մեկնարկայինգինը 1հա-իհամար՝ 6050 (վեցհազարհիսուն) ՀՀդրամ:

46լոտ-35 05-089-0101-0012 ծածկագրով 0,50973հա 3-րդկարգի վարելահող, մեկնարկայինգինը 1հա-իհամար՝ 6050 (վեցհազարհիսուն) ՀՀդրամ:

47լոտ-36 05-089-0101-0012 ծածկագրով 0,53897հա 3-րդկարգի վարելահող, մեկնարկայինգինը 1հա-իհամար՝ 6050 (վեցհազարհիսուն) ՀՀդրամ:

48լոտ-37 05-089-0101-0012 ծածկագրով 0,59503հա 3-րդկարգի վարելահող, մեկնարկայինգինը 1հա-իհամար՝ 6050 (վեցհազարհիսուն) ՀՀդրամ:

49լոտ-38 05-089-0101-0012 ծածկագրով 0,46873հա 3-րդկարգի վարելահող, մեկնարկայինգինը 1հա-իհամար՝ 6050 (վեցհազարհիսուն) ՀՀդրամ:

50լոտ-39 05-089-0101-0012 ծածկագրով 0,52503հա 3-րդկարգի վարելահող, մեկնարկայինգինը 1հա-իհամար՝ 6050 (վեցհազարհիսուն) ՀՀդրամ:

51լոտ-40 05-089-0101-0012 ծածկագրով 6,74078հա 3-րդկարգի վարելահող, մեկնարկայինգինը 1հա-իհամար՝ 6050 (վեցհազարհիսուն) ՀՀդրամ:

52լոտ-41 05-089-0101-0012 ծածկագրով 0,75248հա 3-րդկարգի վարելահող, մեկնարկայինգինը 1հա-իհամար՝ 6050 (վեցհազարհիսուն) ՀՀդրամ:

53լոտ-42 05-089-0101-0012 ծածկագրով 1,85465հա 3-րդկարգի վարելահող, մեկնարկայինգինը 1հա-իհամար՝ 6050 (վեցհազարհիսուն) ՀՀդրամ:

54լոտ-43 05-089-0101-0012 ծածկագրով 0,46հա 3-րդկարգի վարելահող, մեկնարկայինգինը 1հա-իհամար՝ 6050 (վեցհազարհիսուն) ՀՀդրամ:

55լոտ-44 05-089-0101-0012 ծածկագրով 0,56215հա 3-րդկարգի վարելահող, մեկնարկայինգինը 1հա-իհամար՝ 6050 (վեցհազարհիսուն) ՀՀդրամ:

56լոտ-45 05-089-0101-0012 ծածկագրով 0,56166հա 3-րդկարգի վարելահող, մեկնարկայինգինը 1հա-իհամար՝ 6050 (վեցհազարհիսուն) ՀՀդրամ:

57լոտ-46 05-089-0101-0012 ծածկագրով 0,56214հա 3-րդկարգի վարելահող, մեկնարկայինգինը 1հա-իհամար՝ 6050 (վեցհազարհիսուն) ՀՀդրամ:

57լոտ-47 05-089-0101-0012 ծածկագրով 0,56047հա 3-րդկարգի վարելահող, մեկնարկայինգինը 1հա-իհամար՝ 6050 (վեցհազարհիսուն) ՀՀդրամ:

58լոտ-48 05-089-0101-0012 ծածկագրով 0,56505հա 3-րդկարգի վարելահող, մեկնարկայինգինը 1հա-իհամար՝ 6050 (վեցհազարհիսուն) ՀՀդրամ:

59լոտ-1 05-089-0102-0006 ծածկագրով 0,59514հա 3-րդկարգի վարելահող, մեկնարկայինգինը 1հա-իհամար՝ 6050 (վեցհազարհիսուն) ՀՀդրամ:

60լոտ-2 05-089-0102-0006 ծածկագրով 0,56433հա 3-րդկարգի վարելահող, մեկնարկայինգինը 1հա-իհամար՝ 6050 (վեցհազարհիսուն) ՀՀդրամ:

61լոտ-1 05-089-0101-0008 ծածկագրով 0,42497հա 3-րդկարգի վարելահող, մեկնարկայինգինը 1հա-իհամար՝ 6050 (վեցհազարհիսուն) ՀՀդրամ:

62լոտ-2 05-089-0101-0008 ծածկագրով 0,14357հա 3-րդկարգի վարելահող, մեկնարկայինգինը 1հա-իհամար՝ 6050 (վեցհազարհիսուն) ՀՀդրամ:

63լոտ-3 05-089-0101-0008 ծածկագրով 0,04626հա 3-րդկարգի վարելահող, մեկնարկայինգինը 1հա-իհամար՝ 6050 (վեցհազարհիսուն) ՀՀդրամ:

64լոտ-4 05-089-0101-0008 ծածկագրով 0,25006հա 3-րդկարգի վարելահող, մեկնարկայինգինը 1հա-իհամար՝ 6050 (վեցհազարհիսուն) ՀՀդրամ:

65լոտ-5 05-089-0101-0008 ծածկագրով 0,09663հա 3-րդկարգի վարելահող, մեկնարկայինգինը 1հա-իհամար՝ 6050 (վեցհազարհիսուն) ՀՀդրամ:

66լոտ-6 05-089-0101-0008 ծածկագրով 0,25534հա 3-րդկարգի վարելահող, մեկնարկայինգինը 1հա-իհամար՝ 6050 (վեցհազարհիսուն) ՀՀդրամ:

67լոտ-1 05-089-0103-0001 ծածկագրով 1,06069հա 3-րդկարգի վարելահող, մեկնարկայինգինը 1հա-իհամար՝ 6050 (վեցհազարհիսուն) ՀՀդրամ:

68լոտ-1 05-089-0104-0001 ծածկագրով 0,26843հա 3-րդկարգի վարելահող, մեկնարկայինգինը 1հա-իհամար՝ 6050 (վեցհազարհիսուն) ՀՀդրամ:

69լոտ-2 05-089-0104-0001 ծածկագրով 0,85732հա 3-րդկարգի վարելահող, մեկնարկայինգինը 1հա-իհամար՝ 6050 (վեցհազարհիսուն) ՀՀդրամ:

70լոտ-1 05-089-0105-0001 ծածկագրով 0,25122հա 3-րդկարգի վարելահող, մեկնարկայինգինը 1հա-իհամար՝ 6050 (վեցհազարհիսուն) ՀՀդրամ:

71լոտ-2 05-089-0104-0001 ծածկագրով 0,14306հա 3-րդկարգի վարելահող, մեկնարկայինգինը 1հա-իհամար՝ 6050 (վեցհազարհիսուն) ՀՀդրամ:

72լոտ-3 05-089-0104-0001 ծածկագրով 0,13549հա 3-րդկարգի վարելահող, մեկնարկայինգինը 1հա-իհամար՝ 6050 (վեցհազարհիսուն) ՀՀդրամ:

73լոտ-4 05-089-0104-0001 ծածկագրով 0,1308հա 3-րդկարգի վարելահող, մեկնարկայինգինը 1հա-իհամար՝ 6050 (վեցհազարհիսուն) ՀՀդրամ:

74լոտ-5 05-089-0104-0001 ծածկագրով 0,67773հա 3-րդկարգի վարելահող, մեկնարկայինգինը 1հա-իհամար՝ 6050 (վեցհազարհիսուն) ՀՀդրամ:

75լոտ-6 05-089-0104-0001 ծածկագրով 0,23335հա 3-րդկարգի վարելահող, մեկնարկայինգինը 1հա-իհամար՝ 6050 (վեցհազարհիսուն) ՀՀդրամ:

76լոտ-7 05-089-0104-0001 ծածկագրով 0,2305հա 3-րդկարգի վարելահող, մեկնարկայինգինը 1հա-իհամար՝ 6050 (վեցհազարհիսուն) ՀՀդրամ:

77լոտ-8 05-089-0104-0001 ծածկագրով 0,12243հա 3-րդկարգի վարելահող, մեկնարկայինգինը 1հա-իհամար՝ 6050 (վեցհազարհիսուն) ՀՀդրամ:

78լոտ-9 05-089-0104-0001 ծածկագրով 0,19491հա 3-րդկարգի վարելահող, մեկնարկայինգինը 1հա-իհամար՝ 6050 (վեցհազարհիսուն) ՀՀդրամ:

79լոտ-10 05-089-0104-0001 ծածկագրով 0,20015հա 3-րդկարգի վարելահող, մեկնարկայինգինը 1հա-իհամար՝ 6050 (վեցհազարհիսուն) ՀՀդրամ:

(link https://vardenis.am/Pages/AssetManagement/Land/List.aspx):

Նախավճարըևսակարկության  քայլիչափըկազմումէ   մեկնարկային  գնի 5%-իչափով: Տարածքներըապահովածենճանապարհներով, սահմանափակումներչկան: Հայտերիընդունումըվարձակալությանմրցույթիանցկացման  օրվանիցերեք  աշխատանքայինօրառաջժամ 18:00-ինկդադարեցվի: Կրկնամրցույթըտեղիկունենա29/07/2024թ. Ժամը 15:00-ին Վարդենիսի համայնքապետարանի վարչական շենքում:Մրցույթի մասնակցության վճարը յուրաքանչյուր լոտի համար կազմում է 2000 դրամ: ՄանրամասնտեղեկություններիհամարդիմելՎարդենիսիհամայնքապետարանհասցեն` ք. Վարդենիս  Հ. Անդրեասյան 4

Հեռ.098-25-80-66

Մրցութայինհանձնաժողով:

' />